Voorbereiding op wiskunde en rekenen

Pre algebra is het onderwerp dat u moet begrijpen voordat u verder gaat om algebra te leren. In andere opzichten kunt u zeggen dat pre algebra het perfecte platform is van waaruit u algebra kunt doorgaan. We zullen echter over pre algebra als een aparte entiteit hier praten. Laten we eens kijken naar de belangrijkste onderwerpen van algebra die u moet weten om straks de Cito-toets in groep 8 te kunnen maken:
Negatieve cijfers
Leer basisfeiten om negatieve getallen toe te voegen, af te trekken of te vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld, onthoud altijd:

Als beide nummers hetzelfde teken hebben, is het product positief.
Als de cijfers verschillende tekens hebben, is het product negatief.

Het toevoegen van oneven en even getallen
Herinner me gewoon:

Even getal + Even getal = Even getal.
Odd Number + Odd Number = Even Number.
Even Nummer + Oneven Nummer = Oneven Nummer

Decimale cijfers
Terwijl u decimale getallen toevoegt of uittrekt, plaatst u altijd de cijfers zodat de decimale punten verticaal uitlijnen.
Bijvoorbeeld, 6.231 + 0.044 = 6.275.
Als u de cijfers vermenigvuldigt, vermenigvuldigt u als u alle getallen vermenigvuldigt. Voeg dan de decimalen toe in beide cijfers om de positie van de decimale punt in het product te vinden.
Verplaats de decimale punt in de divisor naar rechts als nodig om de divisor een heel getal te maken. Vervolgens wordt het decimale punt in het dividend rechts naar hetzelfde aantal plaatsen verplaatst. Het decimale punt in het antwoord wordt net boven de decimale punt in het dividend geplaatst. Deze feiten zijn van vitaal belang voor algebra.
Vierkantswortel
Om vierkantswortels te leren, onthoud de volgende formules:

Elk positief echt getal n heeft twee vierkante wortels
Producteigenschap: voor alle positieve echte getallen a en b,
Quotient Property: Voor alle positieve echte getallen a en b,

Vermindering naar laagste factoren
Verdeel de bovenkant en de onderkant met dezelfde priemgetallen tot er niet meer voorkomend priemgetal is.
bijvoorbeeld 24/36 = 4/6 = 2/3
Omzetten van gemengd aantal naar onjuiste fractie
Houd hierbij de volgende formule in gedachten:
Onjuiste fractie omzetten naar gemengd aantal
Verdeel de noemer in de teller. Het hele deel van het antwoord is het gehele deel van het gemengde nummer. De rest zal de teller zijn van de fractie van het gemengde nummer.
Ten slotte leer je gewoon deze onderwerpen en oefen ze zo veel mogelijk uit. Met verloop van tijd zul je zeker algebrazen behalen, die een goede basis leggen voor je algebra-lessen.

september 12th, 2017 by